چهارشنبه، 28 مهر 1400

اختلالات

اختلالات روانشناختی و روانشناسی در کودکان و نوجوانان
همچون اختلال یادگیری، اوتیسم، بیش فعالی، کم توجهی، لکنت زبان، اضطراب و…